Transportbehov? Kontakt oss

Oppdatert 24. SEPTEMBER

Ny timeliste


TIMELISTEN er klar til bruk


Hvis du har nettbrett eller smarttelefon trykk linken under


Hvis du bruker PC/Mac bruk skjema nede på denne siden


Husk å kontrollere skjema. Når du har fyllt ut skjema og trykker inn bekreftelse på at du har kontrollert skjema, trykker du SEND inn knappen og timelisten blir sendt automatisk


I ’INFO’ feltet kan du skrive ’mer’ enn det er plass til i ruten, alt du skriver (selv om det ikke er plass) vil komme frem



 OBS !!  NY TIMLISTE !!


DERE MÅ REGISTRERE START OG SLUTT TID
HVER DAG



TIMELISTE Ipad/Smarttelefoner